fbpx
Loading Events

« All Events

Hội Thảo Trực Tuyến Về Sửa Đổi Hợp Lý và Các Chương Trình Hỗ Trợ Khoản Vay Để Giử Nhà! (21-22)

July 14 @ 6:00 pm 7:30 pm

Các chủ nhà có thể tìm hiểu cách nộp đơn xin trợ giúp lên đến $80,000 và các chương trình hổ trợ khoản vay khác .  Chúng tôi cũng sẽ đề cập đến các biện pháp bảo vệ gia cư hợp lý và cách báo cáo các vấn đề.

Sau khi đăng ký, bạn sẽ nhận được một email xác nhận chứa thông tin về việc tham gia cuộc họp.

Tự do

Translate »